TIN TỨC

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

PHAN THANH TUẤN
0981.681.958

TRƯỞNG NHÓM KHO

trương thị huế
0364038124

KẾ TOÁN

kim anh việt
0985773449

TRƯỞNG NHÓM NGHIỆP VỤ

Lê Thuần Thảo
0962121353

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

khách hàng thân thiết